Regulamin i warunki użytkownika

Wchodząc na strony internetowe Jadranka kampovi d.o.o przy użyciu i pobieraniu ich zawartości lub części, zgadzasz się na warunki podane poniżej:
  • Korzystanie z opublikowanych stron i informacji na nich zawartych jest na własne ryzyko, Jadranka Kepming Ltd nie bierze żadnej odpowiedzialnosci za ewentualne błędne opublikowane informacje. 

  • Strona internetowa jest intelektualną własnością Jadranka Kemping Ltd. Cała zawartość jest własnoscią Jadranka kemping Ltd 

  • Treści publikowane na stronie internetowej nie mogą być rozprowadzane lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Jadranki kemping Ltd lub używane w jakikolwiek sposób, aby spowodować jakiekolwiek uszkodzenienie Jadrance Kemping Ltd. Zdjęcia i informacje mogą służyc jedynie w celach prywatnych poszczególnych użytkowników, prawa autorskie i prawa osób trzecich są ustalone przez prawo Republiki Chorwacji. Chorwacki rząd ma wyłączną jurysdykcje nad wszelkimi sporami i roszczeniami powstałymi w związku z wykorzystywaniem strony. 

  • Jadranka Kemping Ltd nie gwarantuje , że zawartość tej strony jest właściwa i dostępna dla wszystkich użytkowników w poszczególnych miejscach, a także nie jest odpowiedzialna za dostęp do nich z terytorium kraji, gdzie zawartość ta może być zabroniona przez prawo. Dostęp do stron w takich miejscach zostanie uznane za dobrowolne, a opowiedzialność jest po stronie użytkownika zgodnie z poszczególnym prawem. 

  • Informacje na stronie internetowej są uważane za dokładne i wiarygodne w chwili ich wprowadzenia, jednak Jadranka Kemping Ltd ostrzega, że istnieje możliwość odchylenia informacji przchowywanych na stronie internetowej w momencie, kiedy użytkownik uzyskuje do nich dostęp. Jadranka Kempovi d.o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek uzyskane szkody w wyniku wykorzystywania informacji na stronie internetowej. Jadranka Kemping Ltd zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany dowolnych informacji bez uprzedniego powiadomienia. 

  • Jadranka kemping Ltd zrzeka się odpowiedzialności szkód powstałych z lub w związku z użyciem tej strony internetowej, za użycie lub nadużycie niniejszej strony internetowej przez użytkownika lub szkody poniesione przez użytkownika tej strony. 

  • Strona internetowa zawiera dokumenty, informacje i linki do innych stron internetowych, stworzonych przez strony trzecie, które w miare możliwości bedą oznaczone jako takie. Jadranka Kemping Ltd nie ma żadnej kontoli nad tymi informacjami i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokladność i dostępność informacji na stronach osób trzecich. 

  • Przed wysłaniem linka na swoją stronę internetową, prosimy o zatwierdzenie z Jadranka Kemping Ltd 

  • Wykorzystywanie, powielanie lub dystybucja projektu lub tła strony Jadranka Kemping Ltd., a także projektu logo posiadanego przez Jadranka jest zabronione bez wyrażnej zgody Jadranka Kemping Ltd.

  • Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dane, dokumenty, informacje opublikowane na tej stronie internetowej mogą być tylko wykorzystywane do celów osobistych, wszystkie prawa autorskie i prawa własności i praw osób trzecich są zastrzeżone.