Pogoji uporabe

Z dostopanjem na strani Kamp Slatina d.o.o. in z uporabo ali prevzemanjem kakršnih koli vsebin s teh strani ali samo dela teh vsebin se strinjate z in v nadaljevanju sprejemate navedene pogoje:
  • Objavljene strani in informacije na teh straneh uporabljate izključno z lastnim tveganjem; Kamp Slatina d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napačne objavljene podatke
  • Te strani so intelektualno lastništvo Kampa Slatina d.o.o. Vsaka vsebina je zaščitena in v lasti Kampa Slatina d.o.o.
  • Objavljenih vsebin na internetnih straneh ni dovoljeno distribuirati ali na kakršen koli način uporabljati v komercialne namene brez pisne odobritve Kampa Slatina d.o.o. ali jih uporabiti na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil škodo podjetju Kamp Slatina d.o.o. ali kateri koli tretji strani. Podatki, fotografije in informacije se lahko uporabljajo samo v zasebne namene vsakega individualnega uporabnika ob spoštovanju avtorskih pravic in pravic tretjih oseb v skladu z zakoni Republike Hrvaške. Hrvaška sodišča so izključno pristojna za vse morebitne spore in zahteve, ki bi nastale kot rezultat uporabe predmetnih strani ali v povezavi z njimi.
  • Kamp Slatina d.o.o. ne jamči za ustreznost vsebin na teh straneh ali za uporabniško dostopnost na določenih lokacijah, oziroma ne odgovarja za dostopanje do njih na območjih držav, kjer je njihova vsebina prepovedana z zakonom. V takih primerih se bo smatralo, da je bil dostop do strani na navedenih lokacijah samovoljno in bo odgovornost uporabnika v skladu z normativnim pravom.
  • Informacije na straneh so točne in zanesljive v času njihovega vnosa, vendar Kamp Slatina d.o.o. opozarja na možnost odstopanj v točnosti podatkov, ki so shranjeni na straneh v trenutku, ko na njih dostopa uporabnik. Kamp Slatina d.o.o. ne odgovarja za kakršne koli posledice ali škodo, ki bi nastala z uporabo informacij na internetnih straneh. Kamp Slatina d.o.o. si pridržuje pravico ažuriranja ali spreminjanja podatkov brez predhodne najave.
  • Kamp Slatina d.o.o. se odreka kakršne koli odgovornosti, ki bi na kakršen koli način nastala zaradi ali pa je na kakršen koli način povezana z uporabo te internetne strani, za kakršna koli dejanja uporabnika v smislu uporabe ali zlorabe vsebin teh strani in glede kakršne koli škode, ki bi lahko uporabniku ali tretji osebi nastala v smislu uporabe ali zlorabe te internetne strani.
  • Ta internetna stran vsebuje dokumente, podatke in povezave na druge internetne strani, ki so jih ustvarile tretje osebe, ki se bodo kadarkoli je to možno, kot take tudi označevale. Kamp Slatina d.o.o. nima nadzora nad navedenimi podatki in se odrekajo vsake odgovornosti glede točnosti in dostopnosti podatkov na straneh tretjih oseb.
  • Pred morebitnim vzpostavljanjem povezave na naših internetnih strani vas prosimo, da podjetje Kamp Slatina d.o.o. prosite za odobritev.
  • Prepovedana je kakršna koli uporaba, reprodukcija, razmnoževanje ali distribucija dizajna ali podlage strani Kampa Slatina d.o.o. in dizajna logotipa Kampa Slatina d.o.o. v lasti Kampa Slatina d.o.o. brez izrecne odobritve Kampa Slatina d.o.o. Podatki, informacije in dokumenti, ki so objavljeni na straneh, se lahko uporabljajo samo za osebne potrebe, ob spoštovanju vseh avtorskih in lastniških pravic in pravic tretjih oseb, razen v primeru drugačnega sporazuma.