Bescherming privacy | Camping Slatina

Booking

Kalendar
OF
Jadranka kampovi d.o.o. respecteert uw privacy en hecht een groot belang aan de bescherming van uw privacy en de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedere bezoeker van onze website www.camp-slatina.com („onze website“). Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen op de hier vermelde wijzen en in overeenstemming met uw rechten en onze wettelijke verplichtingen.

Wij willen u vragen deze Privacyverklaring met aandacht te lezen, zodat u zeker bent dat u de inhoud begrijpt. Uw toestemming met deze Privacyverklaring is geacht te zijn gegeven met het eerste gebruik van onze website. Als u niet instemt met deze Privacyverklaring en deze niet aanvaardt, bent u verplicht onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze website. 
1. DEFINITIES EN UITLEG
In deze Privacyverklaring hebben de vermelde begrippen de volgende betekenis: 

„Cookie“ is een klein tekstbestand in uw computer of apparaat dat bij gebruik bepaalde delen van onze website opslaat en/of als u bepaalde eigenschappen  van onze website gebruikt. Details over cookies die wij op onze website gebruiken vindt u in hoofdstuk 14; en 

„Wet op het gebruik van cookies“ omvat belangrijke delen van de Richtlijn over privacy en elektronische communicatie uit 2003;

2. OVER ONS 

Onze website is eigendom van en wordt beheerd door de firma Jadranka kampovi d.o.o., vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Kroatië bij de Rechtbank van koophandel te Rijeka 

Zetel: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Kroatië.

Belastingnummer: 90961444068

Email address: dpo@jadranka.hr.

Wij maken deel uit van de maatschappij Jadranka d.d., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Kroatië

3. WAT OMVAT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring is alleen toepasbaar op uw gebruik van onze website. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over de wijze waarop andere websites uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en wij raden u aan de Privacyverklaring van deze websites te controleren voordat u uw persoonsgegevens aan hen geeft. 

4. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) („AVG”) als 'alle gegevens die betrekking hebben op een individu wiens identiteit is vastgesteld of direct of indirect kan worden vastgesteld, vooral met behulp van een web-identificator'. 

Eenvoudig gezegd gaat het om ieder gegeven over u dat uw identiteit kan vaststellen. Dat zijn evidente gegevens als naam en contactgegevens, maar ook minder evidente gegevens als identiteitsnummers, locatiegegevens en web-identificators. 

5. 5. WAT ZIJN UW RECHTEN?
Volgens de AVG heeft u de volgende rechten, die wij altijd zullen proberen te beschermen:
  • Het recht geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze Privacyverklaring zou alle informatie moeten bevatten die voor u nodig is, maar u kunt altijd contact met ons opnemen (de contactgegevens staan in hoofdstuk 15 vermeld) en ons vragen wat u wilt weten. 
  • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben. In hoofdstuk 13 staat vermeld hoe u dat kunt doen.
  • Het recht op rectificatie van persoonsgegevens, als het gegeven onjuist of onvolledig is. Via de contactgegevens vermeld in hoofdstuk 15 kunt u contact opnemen en hierover meer te weten komen.
  • Het recht vergeten te worden, dwz. het recht uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te laten wissen of stopzetting van de verwerking van de persoonsgegevens te eisen. Via de contactgegevens vermeld in hoofdstuk 15 kunt u contact met ons opnemen en meer te weten komen. 
  • Het recht op het beperken (of voorkomen) van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht op bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde (een) bepaald(-e) doeleinde(-n).  
  • Het recht op overdracht van gegevens. Als u ons direct uw persoonsgegevens heeft gegeven en wij ze gebruiken met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst en de gegevens worden automatisch verwerkt, heeft u het recht een kopie aan te vragen van die persoonsgegevens voor hernieuwd gebruik en overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Rechten in verband met het automatisch nemen van besluiten en het bieden van een betere gebruikersbeleving. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet op deze manier.

  Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het gebruik van uw bovenvermelde rechten, kunt u via de contactgegevens vermeld in hoofdstuk 15 contact met ons opnemen en meer te weten komen.

  6. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

  Afhankelijk van uw gebruik van onze website kunnen wij enkele of alle van de volgende persoonlijke en onpersoonlijke gegevens verzamelen (lees aub. hoofdstuk 14 over de wijze waarop wij cookies en dergelijke technologieën gebruiken en onze verklaring over het gebruik van cookies): 

 • Contactgegevens (naam, e-mail, geboortedatum)
 • Betaalgegevens (nummers van uw betaalkaarten, factuuradres, bankgegevens); 
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, staat, geselecteerde taal);
 • Gegevens over uw reservering, verblijf of bezoek aan de overnachtingscapaciteit (inclusief campings van Jadranka kampovi d.o.o. waarin u verbleef, aankomst- en vertrekdatum en gekocht product of dienst); 
 • Informatie voor leden van ons Loyalty Program
 • Kopieën van onze correspondentie, indien u contact met ons heeft opgenomen;
 • Gegevens over uw interesses en keuzes;
 • Gegevens in verband met uw gebruik van en uw interactie met onze website, zoals IP-adres, locatie, type en versie webbrowser, operationeel systeem, lijst van URL's vanaf de startlocatie op het web, uw activiteit op onze website en de webpagina waarnaar u vertrekt. 
7. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Volgens de AVG moeten wij altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Het kan gaan om gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, omdat u uw toestemming heeft verleend voor ons gebruik van uw persoonsgegevens of omdat dat in het kader van onze legitieme zakelijke belangen gerechtvaardigd is. Uw persoonsgegevens zullen en kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • De gegevens die u ons geeft: wij ontvangen en slaan gegevens op die u ons  op onze website of elders verstrekt, bijvoorbeeld als u als gast verblijft op een van onze campings. In de meeste gevallen besluit u zelf welke gegevens u met ons wilt delen, maar niet-delen van gevraagde gegevens kan een beperking inhouden van de mogelijkheid deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld betaalgegevens nodig bij de boekingsprocedure. Als u enig persoonsgegeven verstrekt van derde personen (u boekt bijvoorbeeld accommodatie voor een andere persoon),  verklaart u bevoegd te zijn dit te doen in naam van die persoon en verleent u uw toestemming voor het gebruik van die gegevens conform onze Privacyverklaring. Daarmee verklaart u ook dat die informatie correct is
 • Automatische gegevens: bij gebruik van  of interactie met onze website en/of gebruik van enige applicatie die wij op de website bieden, ontvangen en bewaren wij gegevens die voortkomen uit uw activiteiten en gegevens die automatisch worden verzameld van uw browser of mobiele apparaat. Zoals veel websites verzamelen wij bepaalde gegevens als uw browser op onze website komt, o.a. uw IP-adres, het type van uw webbrowser, het operationele systeem, gegevens over het mobiele net, bekeken pagina's en duur van het bezoek. Die informatie helpt ons in de communicatie met onze gebruikers en draagt bij aan een beter begrip. 
 • Beveiligingssystemen: bij het bezoek aan onze overnachtings-accommodaties, kunnen gegevens over u worden verzameld via toezichtcamera's en andere beveiligingsapparatuur.
 • Gegevens uit andere bronnen: wij kunnen ook uit andere bronnen gegevens over u krijgen, zoals van publieke gegevensbanken, marketing partners en derde personen, zoals reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen,  betaalkaartinstellingen en andere partners.. 
 • Leeftijdsgrenzen: Jadranka kampovi d.o.o. verricht via zijn website geen opzettelijke verzameling van gegevens die kunnen dienen ter identificatie van personen jonger dan 18 jaar. Jadranka kampovi d.o.o. mag gegevens verzamelen van personen jonger dan 18 jaar in het kader van de registratie van de gasten, maar altijd met toestemming van de ouders of verzorgers van de minderjarige persoon.  
 • Het voeren en beheren van uw gebruikersaccount;
 • Het voeren en beheren van uw toegang tot onze website;
 • Personalisering van aanpassingen voor uw beleving van onze website;
 • Het leveren van onze producten en diensten. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om een overeenkomst met u te sluiten over het gebruik van de  overnachtingscapaciteit..
 • Personalisering van aanpassingen van onze producten en diensten afgestemd op uw wensen.
 • Communicatie met u. Het kan hier gaan om het beantwoorden van uw e-mail of telefoontje.  
 • Het toesturen van informatie per e-mail in overeenstemming met uw keuzes (u kunt zich afmelden en de selectie op ieder gewenst moment wijzigen door een klik op de link AFMELDEN onderaan de e-mail of ons persoonlijk een e-mail sturen met het verzoek tot afmelding. .
 • Analyse van uw gebruik van onze website en verzamelen van feedback zodat wij permanent onze website en uw beleving daarvan kunnen verbeteren.
Met uw toestemming en/of indien wettelijk toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten, wat kan inhouden contact opnemen via e-mail en telefoon, sms-berichten en briefpost en het toesturen van informatie, nieuwtjes en aanbiedingen over onze producten en diensten. Wij zullen u geen niet-toegestaan reclame-materiaal of ongewenste post toesturen. Wij zullen altijd werken aan de volledige bescherming van uw rechten en onze verplichtingen ten opzichte van de AVG en de Verordening over de privacy bij elektronische communicatie uit 2003 nakomen en u heeft ten allen tijde de mogelijkheid zich af te melden. 

Derde personen van wie inhoudelijk materiaal verschijnt op onze website, kunnen cookies gebruiken, zoals gedetailleerd is beschreven in hoofdstuk 14. Lees aub. hoofdstuk 14 voor meer gegevens over het controleren van de cookies. Wij hopen dat u begrijpt dat wij de activiteiten en de gegevens die zij verzamelen en gebruiken van derde partijen niet kunnen controleren. Wij raden u aan hun Privacyverklaring te bestuderen. 

Wij gebruiken een geautomatiseerd systeem/systemen voor bepaalde besluitvormingsprocedures en het bieden van een betere gebruikersbeleving. Als u op enig moment iets wilt vragen over een van onze activiteiten op basis hiervan, of als u om „menselijke interventie“ vraagt (bijv. een overzicht van de activiteiten van een persoon in plaats van afhangen van de automatische methode) geeft de AVG u het recht daarop. Voor meer informatie hierover kunt u met behulp van de gegevens in hoofdstuk 15 contact met ons opnemen. 

De volgende automatische besluitvormingsmethodes zijn toegestaan:

  • Als u een webformulier gebruikt op onze website, zullen uw gegevens worden opgeslagen in ons CSM-systeem. Een bepaalde zoekgeschiedenis van onze website kan voor ons ook in de toekomst beschikbaar komen, zodat wij inzicht krijgen in uw interesses. Die informatie kunnen wij gebruiken om een efficiënter contact met u te hebben en onze website te verbeteren. Maar als u privénavigatie gebruikt, kunt u ons informatie toesturen zonder dat wij uw zoekgeschiedenis onthullen. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, gebruik dan aub. de formulieren op onze website niet. 
  • Als u in uw e-mail ook toestemming verleent voor het versturen van marketing materiaal via e-mail, zullen enkele gegevens van u worden verzameld, zoals wanneer en of onze e-mail is geopend en op welke links u heeft geklikt. Die informatie wordt gebruikt voor de beoordeling van het engagement en het succes van de e-mail campagne.
  • Klik op de link van een van deze e-mails en u kunt uw persoonlijke identificatie op onze website zien. Zo kan een bepaalde zoekgeschiedenis beschikbaar komen voor ons personeel, zodat wij een efficiënter contact met u kunnen voeren en onze website kunnen verbeteren. Als u niet op deze manier wilt worden gevolgd, kunt u zich afmelden voor onze mailing list en gebruik maken van de optie  privénavigatie. 
8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
In de wettelijk toegestane omvang zullen wij uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is voor de vervulling van het volgende:
 • Het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn toegestuurd,
 • Bepaalde permanente zakelijke behoeften, inclusief het bijhouden voeren van een dossier, 
 • Speciale wettelijke en reglementaire vereisten, en/of 
 • Verzoeken tot bewaren van geregistreerde gegevens die belangrijk kunnen zijn voor een gestart gerechtelijk onderzoek of voor lopende wettelijke procedures.
 • Waar geen rechtvaardiging bestaat voor het bewaren van dergelijke persoonsgegevens, zullen ze zeker worden gewist, verwijderd, geanonimiseerd en/of geblokkeerd.  

Uw persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is in overeenstemming met de reden of redenen waarom ze werden verzameld. Als de behoefte aan uw persoonsgegevens voor zakelijke of wettelijke doeleinden vervalt, zullen die worden gewist of geanonimiseerd. Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken in naam van onze cliënten zolang wij een overeenkomst met de cliënten hebben over de verwerking van hun gegevens, en dit is altijd onderworpen aan de toepasselijke wettelijke regels. 

9. HOE EN WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE DRAGEN WIJ ZE OVER?  
Wij slaan uw gegevens op en dragen ze alleen over binnen de Europese Economische Ruimte („EER“). De EER bestaat uit de lidstaten van de EU en het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dat betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn conform de AVG of equivalente wettelijke normen..

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan derde partijen in de Verenigde Staten, worden ze beschermd door het EU-VS-privacyschild. Dat vereist dat een derde partij gegevensbescherming waarborgt conform de normen zoals die gelden in Europa. Meer informatie is beschikbaar op  Europese commissie .

Neem aub. contact met ons op voor meer informatie over het beschermingsmechanisme voor gegevens die wij gebruiken bij de overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land. Onze contactgegevens kunt u vinden in hoofdstuk 15.
De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons van essentieel belang en om dat te realiseren nemen wij een reeks belangrijke maatregelen.

10. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen geen enkel persoonsgegeven van u delen met derde partijen voor welk doel dan ook, met één belangrijke uitzondering.

Onder bepaalde beperkte omstandigheden kunnen wij de wettelijke verplichting hebben bepaalde persoonsgegevens te delen, ook de uwe, als wij betrokken zijn in een gerechtelijke procedure of aan onze wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel moeten voldoen of moeten handelen in opdracht van een orgaan van het openbare gezag. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ten bate van onze dienstverlening delen met andere leden van onze groep. Dat is met inbegrip van filialen en holdings en hun dochtermaatschappijen. 

Soms sluiten wij overeenkomsten met derde personen om bepaalde producten of diensten te kunnen leveren. Daarbij kan het gaan om betalingsverwerking en marketing. In individuele gevallen kunnen derde personen toegang aanvragen tot enkele of alle persoonsgegevens van u waarover wij beschikken.

Als een derde partij enkele van uw persoonsgegevens opvraagt, zullen wij de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, conform uw rechten, onze plichten en de plichten van derden overeenkomstig de wet, zoals beschreven in hoofdstuk 9.

Als de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER plaatsvindt, zullen wij de passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat met uw persoonsgegevens wordt omgegaan conform de AVG, zoals beschreven in hoofdstuk 9. 

Onder bepaalde beperkte omstandigheden kunnen wij de wettelijke verplichting hebben bepaalde persoonsgegevens te delen, ook de uwe, als wij betrokken zijn in een gerechtelijke procedure of aan onze wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel moeten voldoen of moeten handelen in opdracht van een orgaan van het openbare gezag. 

11. HOE KUNT U UW PERSOONSGEGEVENS CONTROLEREN?

Naast de rechten die u conform de AVG heeft, en die zijn vermeld in hoofdstuk 5, wanneer u uw persoonsgegevens op onze website heeft gegeven, kan u de mogelijkheid beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens worden verleend. Wij pogen vooral een strenge controle op te zetten voor ons gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing (inclusief de mogelijkheid van afmelding van de mailing list door een klik op de link in onze e-mails en op het moment van verstrekken van de gegevens).

12. KUNT U GEGEVENSVERSTREKKING WEIGEREN?

U heeft zonder persoonsgegevens te verstrekken toegang tot specifieke delen van onze website. Maar voor het gebruik van alle beschikbare eigenschappen en functies op onze website, zult u misschien bepaalde gegevens moeten verstrekken of het verzamelen van bepaalde gegevens  toestaan.

U kunt het gebruik van cookies beperken. Meer informatie kunt u vinden in hoofdstuk 14 en verder in onze Privacyverklaring. 

13. HOE KUNT U UW PERSOONSGEGEVENS TE ZIEN KRIJGEN?
Als u wilt weten over welke persoonsgegevens wij van u beschikken, kunt u ons vragen naar die gegevens en om een kopie vragen (voor zover wij persoonsgegevens van u hebben). Dat is bekend als „Aanvraag gegevenstoegang“ 

Alle aanvragen voor gegevenstoegang moeten in geschreven vorm worden verstuurd per e-mail of briefpost naar het adres vermeld in hoofdstuk 15.

Doorgaans is er geen vergoeding voor de aanvraag tot gegevenstoegang. Als uw aanvraag „evident ongefundeerd of overdreven“ is (bijvoorbeeld heel vaak herhaald), kan een vergoeding voor de administratieve kosten van uw aanvragen in rekening worden gebracht.  

Wij zullen binnen een maand vanaf ontvangst reageren op uw aanvraag voor gegevenstoegang. Wij pogen een grondig antwoord te geven, met een kopie van uw persoonsgegevens binnen vermelde termijn. In enkele gevallen kan uw aanvraag ingewikkelder zijn en kan er meer tijd nodig zijn, maximaal drie maanden vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. U zult volledig worden geïnformeerd over het verloop van de procedure voor het toesturen van het antwoord. 
 
 14. HOE COOKIES GEBRUIKEN?

Onze website kan ook worden betreden en gebruikt door bepaalde Eerste-partij-cookies op uw computer of andere apparatuur. Eerste-partij-cookies zijn cookies die direct door ons zijn opgeslagen en gebruikt. Wij gebruiken deze cookies voor een eenvoudigere toegang, voor het verbeteren van de gebruikersbeleving van onze website en om zo kwalitatief mogelijke producten en diensten te kunnen aanbieden. Wij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van de cookies die wij gebruiken en hebben stappen ondernomen om de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens ten allen tijde te kunnen waarborgen.   

Door onze website te gebruiken op uw computer of andere apparatuur, kunt u bepaalde cookies van derde partijen ontvangen. Cookies van derde partijen zijn afkomstig van weblocaties en diensten van derde personen, dus niet van ons. Cookies van derde partijen worden op onze website gebruikt voor een betere gebruikersbeleving. Meer details kunt u in het vervolg vinden. Deze cookies zijn niet nodig voor het functioneren van onze website en uw gebruik en beleving van onze website zal op geen enkele manier worden beïnvloed door uw weigering toestemming  te geven voor het gebruik van deze cookies.     

Alle cookies op onze website worden gebruikt conform de toepasselijke Wet op cookies.  

Voorafgaand aan de opslag van cookies op uw computer of andere apparatuur, verschijnt een pop-up met de vraag om toestemming voor de opslag van cookies. Door toestemming te geven voor de opslag van de cookies maakt u het mogelijk dat u de best mogelijke gebruikersbeleving en de beste diensten worden geboden. U kunt naar wens uw toestemming voor de opslag van cookies weigeren, maar dan kan het zijn dat bepaalde eigenschappen van onze website niet volledig meer werken.  

Bepaalde eigenschappen van onze website hangen af van cookies. De Wet op cookies schrijft voor dat ze „strikt noodzakelijk“ moeten zijn. Deze cookies worden weergegeven in de tabel hieronder. U zult niet gevraagd worden om toestemming voor de opslag van deze cookies te geven, maar het is toch belangrijk dat u zich er bewust van bent. U kunt de cookies blokkeren door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen, zoals hierna wordt aangegeven, maar wees er aub. van bewust dat onze website in dat geval mogelijk niet meer functioneert zoals het zou moeten. Wij hebben alle mogelijke maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen en door het verlenen van uw toestemming zult u niet aan risico worden blootgesteld. 

De volgende eerste-partij-cookies kunnen op uw computer of andere apparatuur zijn opgeslagen:

Functionele cookies       Als u klikt op de knop op de cookies-banner, verhindert cookies hernieuwde weergave van de banner. Als u de contactvorm gebruikt, worden cookies-sessies ingesteld.

Google Analytics       Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van informatie over de wijze hoe de bezoeker onze website gebruikt. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens van de pagina waarvandaan de bezoeker is gekomen en het totaal aantal bezoeken aan onze website. Mogelijk met inbegrip van de locatie van de gebruiker. Wij kunnen eigenschappen van Google Analytics Advertising gebruiken voor reclamedoeleinden. U kunt selecteren dat u niet gevolgd wilt worden door Google Analytics. Dat doet u door het installeren van Google Analytics Opt-Out op de browser die u op het moment gebruikt. Meer daarover op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Onze website maakt gebruik van de analyses van Google Analytics. De website-analyse wordt uitgevoerd door een groep instrumenten die worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van anonieme informatie over het gebruik. Daardoor krijgen wij een beter inzicht in het gebruik van onze website. Op die manier kunnen wij de door ons aangeboden website, producten en diensten verbeteren.   

Naast de controle die wij bieden, kunt u cookies in uw webbrowser activeren of deactiveren. Met de meeste browsers kunt u de opslag van cookies verhinderen of dat alleen doen met de cookies van derde partijen. Standaardinstellingen zijn zodanig dat de meeste browsers cookies accepteren, maar dat dit gewijzigd kan worden. Voor meer details, gebruik aub. het Help Menu in uw webbrowser of de documentatie die u bij uw apparaat heeft gekregen.  

U kunt op ieder gewenst moment kiezen voor het wissen van cookies op uw computer of ander apparaat, maar u kunt zo gegevens verliezen die de toegang tot onze webpagina's sneller en efficiënter maakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de instellingen voor aanmelding en personalisatie.

Wij raden aan de browser en het operationele systeem regelmatig te actualiseren en gebruik te maken van de hulp en de gids van de developer van uw browser en de producent van uw computer of ander apparaat, als u niet zeker bent hoe u de privacy-instellingen kunt aanpassen.
15. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen in verband met uw persoonsgegevens en gegevensbescherming, inclusief de vraag hoe u een toegangsaanvraag kunt indienen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende kanalen:

E-mail : dpo@jadranka.hr.

Postadres: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Kroatië.

16. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen van tijd tot tijd deze Privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen kunnen nodig zijn doordat een wetswijziging of onze gewijzigde bedrijfsvoering bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt.

Alle wijzigingen zullen zonder uitstel worden gepubliceerd op onze website en u wordt geacht onze Privacyverklaring te hebben geaccepteerd door het eerste gebruik van onze website na intreding van de wijziging. Wij raden u aan regelmatig deze website te volgen om te zien of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.


Bovenaan pagina