Nagrade in certifikati

Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja kakovosti 9001

V skladu z odločitvijo Uprave z dne 12.10.2006, se je tako v Jadranka skupini kot tudi v vseh kampih Jadranka kampova d.o.o. pristopilo k vzpostavitvi Sistema ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in vzdrževan tako, da morajo zaposleni na vseh nivojih, z upravo na čelu, spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise, prepoznavati in zadovoljevati zahteve ter potrebe kupcev, preprečevati onesnaževanje okolja, varovati zdravje in varnost ljudi, odgovorno gospodariti z naravnimi viri, delovati v skladu z ugotovljenimi postopki in dodeljenimi odgovornostmi, nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.

Misija

Svojim kupcem zagotoviti prijetno in zdravo življenje, s kakovostnim in ekološko sprejemljivim nudenjem hotelskih in kamperskih storitev, nudenjem trgovskih storitev, nudenjem storitev proizvodnje hrane.

Vizija

Biti najbolj inovativna organizacija na področju Istre in Kvarnerja pri svojih dejavnostih, znana po celem svetu, na Hrvaškem pa prepoznavna po uporabi najbolj dostopne prakse in upoštevanju načela zaščite okolja.

Recertifikacija

Leta 2011 je Skupina Jadranka skupaj z Jadranka kampovima d.o.o. dosegla recertifikacijo Sistem ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004 in Sistema vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2008.

Najljepši kamp na Hrvaškem 2018.

Cilj projekta je nastanek boljšega kamping proizvoda v okviru posebne blagovne znamke, ki gostom zagotavlja kakovost. Kamp Slatina je med najboljšimi kampi na Hrvaškem zaradi kakovostnih sanitarij, bivalnih enot za kampiranje, bogate ponudbe, animacije in športa. Naslov „najboljšega kampa“ lahko osvojijo samo kampi, ki zadovoljujejo standarde kakovosti skladno s sistemom ocenjevanja in so kot takšni dobitniki nagrad v naslednjih kategorijah: bivalne enote, gostinska in trgovinska ponudba ter rekreativne vsebine. Nagrade podeljuje Kamping udruženje Hrvatske (KUH).

Certifikat izvrsnosti - TripAdvisor 2017.

Certifikat izvrsnosti se podeli glede na kakovost, kvantiteto in najnovejše ocene gostov.

Inova camp 2016.

Ta nagrada se podeli kampov, ki izstopajo z izjemno kreativnostjo in idejami. To so kampi, ki razvijajo in uvajajo inovativne vsebine ter storitve, ki s pomenom, videzom in namenom presegajo standardno kamping ponudbo. V letu 2016 je ta certifikat prejel kamp Slatina za projekt „Camping cum cane", namenjen izboljšanju sobivanja gostov, ki so lastniki psov, in tistih, ki to niso. 

Rumena plošča ADAC 2011 in 2012.

RUMENO PLOŠČO ADAC se podeljuje kampom, ki so pri zadnjem ocenjevanju dosegli izvrstne rezultate na področju ureditve sanitarnih objektov in kampirnih mest. Na področju sanitarnih objektov si mora kamp zaslužiti 4 ali 5 zvezdic, v kategoriji kampirna mesta pa najmanj 3 kakovostne zvezdice. S tem kriterijem sta bili zajeti dve osnovni kategoriji, ki določata vsak kamp. Priznanje se podeljuje za leto dni z namenom spodbujanja kampov k dodatnim naporom pri vzdrževanju visokega nivoja ponudbe. Kampi s takšnim priznanjem morajo ne le izpolnjevati stroge kriterije ADAC, temveč tudi subjektivna pričakovanja gostov kampa. Kamp Slatina je edini kamp na otoku Cresu, ki se lahko za leti 2011 in 2012 pohvali s prestižnim priznanjem Rumena plošča ADAC. Poleg izjemnih ocen v vodiču, je ADAC kamp Slatina posebej izpostavil kot kamp, ki je zelo napredoval kar se tiče urejenosti kampa in ponudbe, poleg tega pa izpostavil posebno nagrado za inovativen izdelek, ki jo je kamp Slatina prejel v letu 2008 od ADAC za projekt "Camping Cum Cane".

ADAC Camping Caravaning Award 2008.

ADAC podeljuje Rumeno ploščo tistim kampom, ki poleg klasične palete ponudbe nudijo kakšne posebne rešitve, posebne zanimivosti ali prihodnje koncepte. Standardi, po katerih se poleg posebnih konceptov in rešitev podeljuje Rumena plošča, so urejenost sanitarnih objektov in urejenost kampirnih mest. Profesor Ekard Lind iz Avstrije in management kampa Slatina so bili nagrajeni za svoj inovativen izdelek "Camping Cum Cane"; izdelek se nanaša na harmonijo bivanja gostov s psi in tistimi brez psov. Kamp Slatina na otoku Cresu iz Hrvaške je ta izdelek v letu 2007 umestil uspešno in se profiliral kot kamp, ki sledi novim razvojnim trendom v kampirni industriji.

Primorsko jedro 2008.

Kamp Slatina je dobitnik Priznanja za čistost in urejenost plaže "Slatina" v kategoriji najbolj urejenih plaž na Kvarnerju.

SITEO: Francoska nagrada za inovativne ideje za zaščito okolja

Kamp Slatina je bil nagrajen še z enim evropskim priznanjem. Na turističnem sejmu v Lyonu, ki je potekal oktobra 2008, so kamp Slatina nagradili s priznanjem „SITEO“ za prijavljen projekt „Camping cum cane“ (sobivanje lastnikov psov in tistih, ki to niso) ter uvajanje ISO standarda ravnanja z okoljem 14001.