Booking

Kalendar
ALI

Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja kakovosti 9001

V skladu z odločitvijo Uprave z dne 12.10.2006, se je tako v Jadranka skupini kot tudi v vseh kampih Jadranka kampova d.o.o. (danes Jadranka turizam d.o.o.) pristopilo k vzpostavitvi Sistema ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti, prva certifikacija je bila leta 2008. Peta recertifikacija je bila izvedena leta 2023, standarda pa sta: ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in vzdrževan tako, da morajo zaposleni na vseh nivojih, z upravo na čelu, spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise, prepoznavati in zadovoljevati zahteve ter potrebe kupcev, preprečevati onesnaževanje okolja, varovati zdravje in varnost ljudi, odgovorno gospodariti z naravnimi viri, delovati v skladu z ugotovljenimi postopki in dodeljenimi odgovornostmi, nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.

Misija

Naši kampi in druge naše dejavnosti so prepoznane kot absolutno vodilne v svojih tržnih segmentih. 

Vizija

Na globalnem področju storitvenih dejavnosti smo vodilni. Naši dosežki in pomembni doprinosti imajo pozitiven učinek na družbo in okolje.

Recertifikacija

V letu 2023 sta Skupina Jadranka in Kamp Slatina d.o.o. dosegla recertifikacijo Sistem ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2015 in Sistema vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2015.

ACSI nagrada 2022 - Najboljši kamp za vašega psa na Hrvaškem

Na prvi podelitvi nagrad ACSI na Hrvaškem je bil kamp Slatina razglašen za enega najboljših kampov na Hrvaškem v kategoriji 'najboljši za kampiranje s hišnim ljubljenčkom'. To je še ena potrditev uspešnosti projekta Camping cum cane (kampiranje s psi), ki ga Kamp Slatina izvaja od leta 2009 in je bil že nekajkrat nagrajen z več prestižnimi nagradami.

Najljepši kamp na Hrvaškem 2010 - 2023

Cilj projekta je nastanek boljšega kamping proizvoda v okviru posebne blagovne znamke, ki gostom zagotavlja kakovost. Kamp Slatina je med najboljšimi kampi na Hrvaškem zaradi kakovostnih sanitarij, bivalnih enot za kampiranje, bogate ponudbe, animacije in športa. Naslov „najboljšega kampa“ lahko osvojijo samo kampi, ki zadovoljujejo standarde kakovosti skladno s sistemom ocenjevanja in so kot takšni dobitniki nagrad v naslednjih kategorijah: bivalne enote, gostinska in trgovinska ponudba ter rekreativne vsebine. Nagrade podeljuje Kamping udruženje Hrvatske (KUH).

Certifikat izvrsnosti - TripAdvisor 2017

Certifikat izvrsnosti se podeli glede na kakovost, kvantiteto in najnovejše ocene gostov.

Inova camp 2016

Ta nagrada se podeli kampov, ki izstopajo z izjemno kreativnostjo in idejami. To so kampi, ki razvijajo in uvajajo inovativne vsebine ter storitve, ki s pomenom, videzom in namenom presegajo standardno kamping ponudbo. V letu 2016 je ta certifikat prejel kamp Slatina za projekt „Camping cum cane", namenjen izboljšanju sobivanja gostov, ki so lastniki psov, in tistih, ki to niso. 

na vrh strani