Booking

Kalendar
LUB

System Zarządzania Środowiskiem 14001 i System Zarządzania Jakością 9001

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12 października 2006 roku, Grupa Jadranka i Jadranka kampovi d.o.o. (dziś Jadranka turizam d.o.o.) parki kempingowe rozpoczeły realizację EMS zgodnie z normą ISO 14001:2004, który wraz z realizacją QMS zgodnie z ISO 9001:2000 stanowi nasz zintegrowany system zarządzania jakością, pierwsza certyfikacja odbyła się w 2008 roku. Piąta recertyfikacja została przeprowadzona w 2023 roku, a normami są: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 

System Jakości i Zarządzania Środowiskowego został ustanowiony i jest utrzymywany przez pracowników wszystkich szczebli z zarządem na czele. Mają obozwiązek stosować się do przepisów ustanowionych i obozwiązujących zasad i przepisów, rospoznawania i spełniania wymagań życzeń odbiorców, nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialnego zarządzania zasobamy naturalnymi, stanowiąc zgodnie z ustalonymi procedurami i powierzonymi obowiązkami i stale zwiększania efektywności procedur i procesów biznesowych.

Nasza Misja

Zapewnić naszym klientom wszytkich domowych udogodnień w przyjemnych i zdrowych warunkach, poprzez zapewnienie jakości i przyjaznego hotelu, kempingu, usług komercyjnych i produkcję żywności.

Nasza Wizja

Nasze kempingi i inne nasze działania są uznawane za niekwestionowanych liderów w swoich segmentach rynku.

Recertyfikacja

W 2023 roku Grupa Jadranka i Kamp Slatina d.o.o nabyło recertyfikację EMS zgodną z ISO 14001:2015 i recertifikacji QMS według ISO 9001:2015.

Nagroda ACSI - Najlepszy kemping dla Twojego psa w Chorwacji

Podczas tej pierwszej w historii ceremonii rozdania nagród ACSI w Chorwacji, kemping Slatina został uznany za jeden z najlepszych kempingów w Chorwacji w kategorii „najlepszy na kemping ze swoim zwierzakiem”. To kolejne potwierdzenie sukcesu projektu Camping cum cane (kemping z psami), który kemping Slatina realizuje od 2008 roku i który zdobył już kilka prestiżowych nagród.

Najlepszy kemping w Chorwacji 2010 - 2023 

Celem projektu jest stworzenie lepszego produktu kempingowego, w ramach specjalnej marki gwarantującej gościom jakość. Kemping Slatina znajduje się w gronie Najlepszych kempingów w Chorwacji, dzięki wysokiej jakości węzłom sanitarnym, zakwaterowaniem kempingowym, szerokości oferty, animacji i sportu. Tytuł ten mogą zdobyć tylko kempingi, które spełniają standardy jakości według zdefiniowanego systemu oceny i jako takie są zdobywcami nagród, a do kategorii należą: sanitariaty, jednostki zameldowania oferta gastronomiczna handlowa oraz treści rekreacyjne. Nagrodę przyznaje Chorwackie stowarzyszenie kempingowe (KUH).

Certyfikat doskonałości - TripAdvisor 2017

Certyfikat doskonałości przyznawany jest według jakości, ilości i najnowszej ocenie gości. 

Inova camp 2016

Nagroda ta jest przyznawana kempingom, które wyróżniają się wyjątkową kreatywnością i pomysłami. Są to kempingi rozwijające i wprowadzające innowacyjne rozwiązania i usługi, które przeznaczeniem, wyglądem i funkcją wykraczają poza standardową ofertę kempingową. W 2016 r. certyfikat ten został przyznany kempingowi Slatina za projekt „Camping cum cane", projekt projekt przeznaczony do polepszenia koegzystencji gości właścicieli psów i tych, którzy ich nie mają.

.
Góra strony