System Zarządzania Środowiskiem 14001 i System Zarządzania Jakością 9001

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12 października 2006 roku, Grupa Jadranka i Jadranka kampovi d.o.o parki kempingowe rozpoczeły realizację EMS zgodnie z normą ISO 14001:2004, który wraz z realizacją QMS zgodnie z ISO 9001:2000 stanowi nasz zintegrowany system zarządzania jakością.

System Jakości i Zarządzania Środowiskowego został ustanowiony i jest utrzymywany przez pracowników wszystkich szczebli z zarządem na czele. Mają obozwiązek stosować się do przepisów ustanowionych i obozwiązujących zasad i przepisów, rospoznawania i spełniania wymagań życzeń odbiorców, nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialnego zarządzania zasobamy naturalnymi, stanowiąc zgodnie z ustalonymi procedurami i powierzonymi obowiązkami i stale zwiększania efektywności procedur i procesów biznesowych.

Nasza Misja

Zapewnić naszym klientom wszytkich domowych udogodnień w przyjemnych i zdrowych warunkach, poprzez zapewnienie jakości i przyjaznego hotelu, kempingu, usług komercyjnych i produkcję żywności.

Nasza Wizja

Być najbardziej innowacyjną organizacją na terenie Istrii i kvarner, regionie znanym w Chorwacji i na całym świecie z przyjęcia najlepszych dostępnych praktyk biznesowych i obejmującego ochronę środowiska jako kluczowej zasady.

Recertyfikacja

W 2011 roku Grupa Jadranka i Jadranka kamovi d.o.o. nabyło recertyfikację EMS zgodną z ISO 14001:2004 i recertifikacji QMS według ISO 9001:2008.

Najlepszy kemping w Chorwacji 2018.

Celem projektu jest stworzenie lepszego produktu kempingowego, w ramach specjalnej marki gwarantującej gościom jakość. Kemping Slatina znajduje się w gronie Najlepszych kempingów w Chorwacji, dzięki wysokiej jakości węzłom sanitarnym, zakwaterowaniem kempingowym, szerokości oferty, animacji i sportu. Tytuł ten mogą zdobyć tylko kempingi, które spełniają standardy jakości według zdefiniowanego systemu oceny i jako takie są zdobywcami nagród, a do kategorii należą: sanitariaty, jednostki zameldowania oferta gastronomiczna handlowa oraz treści rekreacyjne. Nagrodę przyznaje Chorwackie stowarzyszenie kempingowe (KUH).

Certyfikat doskonałości - TripAdvisor 2017.

Certyfikat doskonałości przyznawany jest według jakości, ilości i najnowszej ocenie gości. 

Inova camp 2016. 

Nagroda ta jest przyznawana kempingom, które wyróżniają się wyjątkową kreatywnością i pomysłami. Są to kempingi rozwijające i wprowadzające innowacyjne rozwiązania i usługi, które przeznaczeniem, wyglądem i funkcją wykraczają poza standardową ofertę kempingową. W 2016 r. certyfikat ten został przyznany kempingowi Slatina za projekt „Camping cum cane", projekt projekt przeznaczony do polepszenia koegzystencji gości właścicieli psów i tych, którzy ich nie mają.

Żółta Tablica ADAC w 2011. i 2012. 

Żółta Tablica ADAC jest przyznawana parkom kempingowym za doskonałe wyniki urządzeń sanitarnyh i działek. Park kempingowy musi wygrać 4 z 5 gwiazdek za jakość urządzeń sanitarnych i przynajmniej 3 gwiazdki za działki. Kryteria te obejmują dwie podstawowe kategorie, które mają kluczowe znaczenie w postrzeganiu kempingu przez Gości. Nagroda ta jest przyznawana co roku by stymulować kempingi do stałego inwestowania i utrzymywania jak najwyższej jakości. Aby uzyskać ten status parki kempingowe musza spełniać surowe kryteria ADAC i uzyskać pozytywne opinie Gości. Kemping Slatina jest jedynym parkiem kempingpowym na Cres posiadający prestiżową Żółta Tablicę ADAC przyznaną w 2011 i 2012roku. Dodatkowo do doskonałych recenzji Gości, ADAC wspomina Obóz Kempingowy Slatina jako kemping, który poczynił znaczne postępy w jakości udogonień i ofert, a także poświęcił szczególną uwagę Nagrodzie otrzymanej w 2008 przez Park Slatina, za innowaycjny pilotażowy projekt „Kemping Cum Cane”.

Nagroda ADAC Karawany Kempingowe 2008.

Nagrody ADAC specjalne nagrody dla parków kempingowych, które wykraczją poza klasyczną gamę oferowanych produktów i usług, atrakcji czy przyszłościowych koncepcji. Dodatkowo do specjalnych koncepcji i rozwiązan, by zdobyć Żółtą Tablicę to także nowoczesne urządzenia sanitarne i działki. Profesor Ekard Lind z Austrii i Zarząd kempingu Slatina zostali nagrodzeni za ich innowacyjny projekt zwany „Kemping Cum Cane”; jest zbudowany na koncepcji osiągnięcia harmonii między właścicielami psów i Goście bez psów. W 2007 Kemping Slatina na Chorwackiej wyspie Cres rozpoczął udaną realizację projektu i został uznany za kemping, który wdraża nowe rozwiązania w branży kempingowej. 

Primorsko Jedro 2008. (Żagiel Adriatyku)

Kemping Slatina otrzymał Nagrodę Czystości i Wyposażenia Plaż w kategorii „Najmilszej Plaży w Regionie Kvarner.”

SITEO: Francuska nagroda za innowacyjne pomysły w zakresie ochrony środowiska

Kemping Slatina dodał inną Europejską nagrodę do wojej kolekcji. Na targach turystycznych w Lyon w październiku 2008 roku, Kemping Slatina został nagrodzony nagrodą SITEO za projekt „Kemping Cum Cane” (harmonia wakcyjna między właścicielami psów i Gości bez psów) i wdrożenie ISO 14001 dla ochrony środowiska.