Booking

Kalendar
ili
Kako bi Vaš boravak učinili što ugodnijim, upoznat ćemo Vas s nekoliko korisnih informacija.
Prijava
Prigodom ulaska dužni ste se prijaviti na recepciji uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice. Svaka osoba zatečena u kampu neprijavljena plaća kaznu u iznosu od 750,00 kn.
Izbor mjesta
Izbor mjesta je slobodan osim na numeriranim parcelama uz more gdje je smještaj moguć jedino uz suglasnost recepcije. Molimo za racionalnim korištenjem prostora vodeći računa o prostoru vaših susjeda.
Instalacije
Priključivanje/isključivanje na električni ormarić te kontrolu ispravnosti obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Iznajmljene rashladne uređaje treba držati čistim i zaključanim te čuvati ključ. Služe samo za hlađenje, a ne za zamrzavanje namirnica.
Vrijeme noćnoga mira
Traje od 24.00 do 07.00 sati. Tokom boravka ne ometajte susjede glasnom muzikom i bukom. Gosti koji stignu poslije 23.00 sata smještaju se, uz obvezatnu prijavu na recepciji ili na parkiralištu kampa ili na kamp mjesta neposredno uz recepciju.
Promet u kampu
Najveća dopuštena brzina vozila je 20 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
Čistoća
Molimo vodite brigu o čistoći prostora kojeg koristite. Smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažite ih u kante u blizini vašeg mjesta. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Vodite brigu o otpadnim vodama. Čuvajte borove, ne oštećujte ih predmetima (čavli, kamenja...). Nakon korištenja, kamp mjesto ostavljajte urednim za slijedećeg gosta koji će mjesto koristiti.
Vlasnici pasa
Psi moraju biti na uzici 24 sata dnevno te se smiju odvesti na plivanje samo na označene plaže. Šećite se samo po posebno određenim šetnicama te počistite iza svojeg psa.
Plovila
Vlasnici su svoja plovila dužni prijaviti Lučkoj ispostavi. Manja gumena plovila u more se u kampu mogu spustiti na za to pripremljenom mjestu. Veća plovila u more se mogu spustiti u marini. U kampu se plovila ne smiju vezati na granicu za kupače niti na vlastitim bovama, već isključivo na bovu iznajmljenu u kampu, van granice za kupače. Plovilom nije dozvoljeno ulaziti u zonu za kupače.
Pranje automobila i plovila na prostoru kampa nije dozvoljeno.
Pošta
Pošta se redovno dostavlja ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom, osim na blagdane. Možete pokupiti svoju poštu na recepciji ili u poštanskom uredu u Martinšćici.
Loženje vatre
Na otvorenom je najstrože zabranjeno. Roštiljanje je dozvoljeno isključivo na plinskim i električnim roštiljima.
Prva pomoć
Možete dobiti u turističkoj ambulanti u Martinšćici.
Posjetitelji
Moraju se prijaviti na ulazu. Za dnevni boravak dužni su platiti ulaz u kamp po važećem cjeniku.
Vrijednosti
Na recepciji možete, uz nadoplatu deponirati sve vrijednosti (novac, nakit...). Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom, uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.
Odjava
Računi se naplaćuju na dan odlaska ili dan ranije uz vraćanje broja (pločice). Odlazak je do 13.00 sati. Za napuštanje kampa poslije toga vremena prinuđeni smo naplatiti još jedan dan boravka u kampu. Molimo za poštivanjem radnog vremena blagajne koje je istaknuto na recepciji kampa.

Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem uznemiruju druge goste, otkazuje se korištenje usluge smještaja.

Nadamo se da ćete boravkom u kampu biti zadovoljni, a Vaše primjedbe ili reklamacije upišite u knjigu dojmova ili knjigu žalbe koje se nalaze na recepciji.
vrh stranice