BOOKING
ili
Raduje nas što se za svoj odmor izabrali naš kamp. Truditi ćemo se da u kampu provedete ugodan i uspješan odmor.

Osoblje kampa stoji vam na raspolaganju glede informacija i pomoći. Rado ćemo vas informirati o sportskim i kulturnim sadržajima na našem otoku te o mnogobrojnim mogućnostima izleta kako biste što bolje upoznali ljepote našeg arhipelaga i preporučili nas prijateljima.
Uprava kampa zamoljava svoje cijenjene goste da se pridržavaju ovoga kućnog reda:

Prijava
U kampu mogu biti smješteni samo uz predočenje osobnih iskaznica na recepciji prijavljeni gosti. Iskaznica kojom stječete pravo na popust (SPAR KARTA ADAC-a, ACSI card) mora biti važeća i prijavljena odmah pri dolasku. Dodijeljeni broj (pločicu) potrebno je čuvati i istaknuti na vidljivom mjestu.
Izbor mjesta
Izbor mjesta je slobodan osim na numeriranim parcelama uz more gdje je smještaj moguć jedino uz suglasnost recepcije. Molimo za racionalnim korištenjem prostora vodeći računa o prostoru vaših susjeda.
Instalacije
Priključivanje/isključivanje na električni ormarić te kontrolu ispravnosti obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Iznajmljene rashladne uređaje treba držati čistim i zaključanim te čuvati ključ. Služe samo za hlađenje, a ne za zamrzavanje namirnica.
Vrijeme noćnoga mira
Traje od 24.00 do 07.00 sati. Tokom boravka ne ometajte susjede glasnom muzikom i bukom. Postavljanje šatore i predšatora dozvoljava se od 8.00 do 22.00 sata. Gosti koji stignu poslije 23.00 sata smještaju se, uz obvezatnu prijavu na recepciji ili na parkiralištu kampa ili na kamp mjesta neposredno uz recepciju.
Promet u kampu
Najveća dopuštena brzina vozila je 10 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
Čistoća
Molimo vodite brigu o čistoći prostora kojeg koristite. Smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažite ih u kante u blizini vašeg mjesta. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Vodite brigu o otpadnim vodama. Čuvajte borove, ne oštećujte ih predmetima (čavli, kamenja...). Nakon korištenja, kamp mjesto ostavljajte urednim za slijedećeg gosta koji će mjesto koristiti.
Vlasnici pasa
Dužni su pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati ih na uzici. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti-očistiti. Kupanje pasa dozvoljeno je isključivo na za to pripremljenom mjestu (nikako u sanitarijama i na kupalištu).
Plovila
Vlasnici su svoja plovila dužni prijaviti Lučkoj ispostavi. Manja gumena plovila u more se u kampu mogu spustiti na za to pripremljenom mjestu. Veća plovila u more se mogu spustiti u marini. U kampu se plovila ne smiju vezati na granicu za kupače niti na vlastitim bovama, već isključivo na bovu iznajmljenu u kampu, van granice za kupače. Plovilom nije dozvoljeno ulaziti u zonu za kupače.
Pranje automobila i plovila na prostoru kampa nije dozvoljeno.
Pošta
Pošta dolazi ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom. Ne dolazi blagdanima. Možete je preuzeti na recepciji. Telegrame dostavljamo samo u izuzetnim slučajevima.
Loženje vatre
Na otvorenom je najstrože zabranjeno. Roštiljanje je dozvoljeno isključivo na plinskim i električnim roštiljima.
Prva pomoć
Možete dobiti u turističkoj ambulanti u Martinšćici.
Posjetitelji
Moraju se prijaviti na ulazu. Za dnevni boravak dužni su platiti ulaz u kamp po važećem cjeniku.
Vrijednosti
Na recepciji možete, uz nadoplatu deponirati sve vrijednosti (novac, nakit...). Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom, uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.
Odjava
Računi se naplaćuju na dan odlaska ili dan ranije uz vraćanje broja (pločice). Odlazak je do 13.00 sati. Za napuštanje kampa poslije toga vremena prinuđeni smo naplatiti još jedan dan boravka u kampu. Molimo za poštivanjem radnog vremena blagajne koje je istaknuto na recepciji kampa.

Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem uznemiruju druge goste, otkazuje se korištenje usluge smještaja. Rok za otkaz smještaja je 12 sati.

Knjiga žalbe i knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa.